LED displeji kao način vanjskog, digitalnog oglašavanja daju novu dimenziju pristupanja reklamnim kampanjama za poznate robne marke, na način da inspirišu i nadahnjuju ljude svojim inovativnim i interaktivnim pristupom.

Digitalni sadržaj obezbjeđuje dinamičnu i neposrednu komunikaciju sa posmatračem i ostvaruje bolji efekat u odnosu na klasične oblike oglašavanja.

Nudimo vam emitovanje digitalnih reklama statičnog, animiranog ili video sadržaja na visini od 150m što je ujedno i najvidljivija tačka u centru grada.

Display je obima 37m i visine 6m.

Kliknite ovdje da preuzmete cjenovnik za displej